Partners

Onder de naam Buurtenergie werkt het Neiuw Leids Bolwerk samen met de volgende partners aan de realisatie van een concept gebiedsontwikkelingsplan voor het Energiepark en omgeving :

Bouwfonds Property Development (BPD)
Bouwfonds Property Development is één van de grootste gebiedsontwikkelaars in Europa. Het bedrijf is werkzaam vanuit ruim 20 kantoren in Nederland en Duitsland. Sinds de oprichting in 1946, toen nog onder de naam van Bouwspaarkas Drentsche Gemeenten, heeft BPD de bouw van ruim 350.000 woningen mogelijk gemaakt. Vandaag wonen meer dan één miljoen mensen in woonwijken waarin de hand van BPD zichtbaar is. BPD is marktleider in Nederland en Duitsland en onderdeel van Rabobank. Het bedrijf heeft ‘bouwen samen met bewoners‘ hoog in het vaandel staan. Ga voor meer informatie over BPD naar www.bpd.nl.

Steenvlinder
Steenvlinder gelooft in de kracht van mensen. Mensen die samen bedenken en bouwen, investeren met tijd, energie en geld in het opbouwen van iets moois. Steenvlinder’s  missie – het ideaal van het bedrijf – is om meer mensen hun woning zélf te laten maken.  Ga voor meer informatie over Steenvlinder naar www.steenvlinder.nl.

De Sleutels
De Sleutels is een volkshuisvester in hart en nieren. Al zo’n 100 jaar huisvest deze sociale woningcorporatie  mensen met weinig kansen op de woningmarkt in Leiden en Voorschoten. De Sleutels biedt onderdak aan iedereen die een klein inkomen heeft, of die moeilijk aan een woning komt. Ga voor meer informatie over De Sleutels naar www.desleutels.nl.

Bouwfonds Property Development en Steenvlinder hebben de volgende bureau’s aangetrokken om bij de ontwikkeling van het concept gebiedsontwikkelingsplan voor het Energiepark en omgeving te helpen:

Current architecture + urbanism, van Stefan Witteman, de stedenbouwkundig architect van Nieuw Leyden die in 2018 een eerste ontwerp voor het Nieuw Leids Bolwerk maakte.

PosadMaxwan, stedenbouwkundige ontwerpers die in gezonde, duurzame en slimme steden geloven.

Stijlgroep, landscape en urban design, landschaparchitecten die de mens centraal stellen in al hun ontwerpen.

WoH, World is our home, interactieve gebiedsontwikkelaars die over de grenzen van verschillende leefwerelden heen uitwisseling tot stand brengen en zo zorgen dat nieuwe combinaties van concepten en ideeën kunnen ontstaan.