NLB-besluit over het Ontwikkelplan

Het Nieuw Leids Bolwerk heeft besloten het Ontwikkelplan voor het Energiepark en omgeving ten volle te ondersteunen. Hierbij werd wel, mede namens het bestuur van de wijkvereniging Nieuw & Noord, één voorbehoud gemaakt. Dit voorbehoud betreft de bouw van een nieuwe voetgangersbrug over de Maresingel, ter hoogte van de Mareschool. Verder plaatste het Nieuw Leids Bolwerk vijf kanttekeningen bij het Ontwikkelplan. Deze kanttekeningen betreffen het cultuuraanbod, de financiële haalbaarheid van het ontwerp voor het Huigpark, de noodzakelijke aanpassing van het evenementen locatieprofiel, de instelling van een ‘kwaliteitsteam’ om de uitvoering te bewaken en de voorgenomen Gebiedsraad voor het Energiepark en omgeving als hèt participatie- en adviesorgaan (bij alle majeure kwesties) bij de uitvoering van het plan.

Ga naar de volledige tekst van het bestuursbesluit.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *