Bewoners beoordelen het resultaat van NLB’s participatie

Twee jaar geleden formuleerde NLB zijn ’24 open normen’, randvoorwaarden waaraan een Gemeentelijke gebiedsvisie en een Ontwikkelplan voor het Energiepark en omgeving zouden moeten voldoen. Wij legden deze open normen voor aan 335 bewoners, van wie 71 aangaven hoe belangrijk zij elk van hen vonden. We gebruikten deze open normen als ‘maatlat’ om de Gemeentelijke gebiedsvisie te beoordelen; zij waren ook de basis voor onze medewerking bij het formuleren van het haalbaar Ontwikkelplan. Nu dit plan er is, hebben wij het resultaat van acht maanden samenwerken met Gemeente en de gebiedsontwikkelaars Steenvlinder, BPD en MBEG weer langs de ‘maatlat’ van deze open normen gelegd. En, hebben we bewoners en stadspartners gevraagd om met scores van 1 tot 10 hun oordeel te geven over wat NLB heeft bereikt. 76 respondenten hebben hun oordeel gegeven over wat NLB heeft bereikt. Zij beoordeelden het resultaat van NLB’s particpatie voor de volgende onderwerpen met gemiddelde scores van

  • één groot nieuw stadspark: 7,3
  • de stedelijke ontwikkeling: 7,0
  • een buurt om te wonen, werken en leren: 8,2
  • een gezonde wijk: 7,3
  • de Maatschappelijke Opvang: 7,2
  • evenementen, cultuur en horeca: 6,7
  • mobiliteit en parkeren: 6,7

De respondenten gaven NLB een rapportcijfer van 7,7.

Het onderzoeksverslag, de afzonderlijke scores en commentaren per onderwerp lezen?

Naar het onderzoekverslag

Dit NLB-onderzoek was geen evaluatie van de participatie van een burgerinitiatief in een binnenstedelijk gebiedsontwikkelingsproject. Dat zal een onafhankelijke instantie moeten doen. De Gemeente heeft onlangs een voorstel van NLB voor zo’n externe evaluatie overgenomen. Dit evualtieonderzoek zal in april-mei worden uitgevoerd. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *