Laatste enquête: geef ons uw mening

Link naar de enquête: geef uw mening over wat wij hebben bereikt

Voor het Nieuw Leids Bolwerk zit het er bijna op.* Rest ons aan bewoners en stadspartners verantwoording af te leggen over wat we in onze samenwerking met de Gemeente en de gebiedsontwikkelaars Steenvlinder, BPD en MBEG hebben bereikt, en wat niet. En, uw mening hierover te horen.

Als burgerinitiatief zijn we een groep bewoners uit verschillende wijken met ideeën over hoe het Energiepark en omgeving er in de toekomst uit moet zien; en, met de drive en tijd om te proberen die ideeën te realiseren. Wij zijn geen wijkvereniging of een vertegenwoordiging van (nieuwe) bewoners; ook geen interestgroep van de cultuur-, evenementen- of horeca sector of onderdeel van de bestuurlijke structuur van de stad. We vinden het daarom belangrijk om van u te horen wat u vindt van het resultaat van onze participatie; en, waar we het beter hadden kunnen doen.

De opzet van onze participatie is uniek, in Leiden en zelfs in Nederland. Met z’n vijfentwintigen hebben we zes maanden meegerdraaid in alle werkgroepen waar onderdelen van het ontwikkelplan werden opgesteld. En, als bestuur namen wij deel aan alle besluitvorming, tot aan de stuurgroep toe. Daarom vinden wij het des te belangrijker om van uw feedback leren en lessen trekken ten behoeve van burgerparticipatie in stedelijke gebiedsontwikkelings-projecten elders in Leiden.

Met het invullen van onze enquête krijgt u tevens een kort, systematisch overzicht van de belangrijkste aspecten van het ontwikkelplan. Het verslag van deze enquête zal eind maart op onze website worden gepubliceerd.

Link naar enquête. 

*In april wordt het burgerinitiatief omgevormd tot de Stichting Gebiedsraad Energiepark en omgeving, een experimenteel participatieorgaan waarin (toekomstige) bewoners, wijkverenigingen, vertegenwoordigers van stadspartners in het gebied en Leidse maatschappelijke organisaties zitting zullen hebben. Wij zullen binnenkort op deze website meer over deze Gebiedsraad vertellen.

2 antwoorden op “Laatste enquête: geef ons uw mening”

 1. Namens de Stichting Makerspace Leiden, momenteel gehuisvest aan de Volmolengracht 13 (naast Kringloopwinkel) vraag ik mij af of de mogelijkheid bestaat dat we een ruimte (300-400m2) kunnen krijgen in de ontwikkeling van het industrieel erfgoed. In het gebiedsconcept ernergiepark Leiden worden specifiek ‘Makers in de stad’ genoemd als onderdeel van de ‘levendige stedelijke mix’. Wij voelen ons aangesproken en denken dat we een belangrijke rol kunnen spelen in het bewerkstelligen hier van. Graag worden we uitgenodigd voor een verkennend gesprek. We vertegenwoordigen meer dan 100 makers in de stad.

  1. Beste Ronald,

   Het spijt me, dat je niet eerder antwoord hebt gekregen. Door ziekte en gebrek aan menskracht. Wat leuk dat jullie belangstelling hebben. Lijkt me een goed idee om deze optie te verkennen.
   De gemeenteraad heeft op 24 juni het ontwikkelplan Energiepark aangenomen. Dit Ontwikkelplan gaat nu uitgevoerd worden door de ontwikkelaars Steenvlinder samen met Bouwfonds Property Development. NLB heeft de afgelopen jaren de participatie gedaan en nu wordt daar een andere vorm voor gezocht samen met gemeente en ontwikkelaars. Je kunt voor jullie vraag het beste contact opnemen met Barbera Wassenaar, die bij Steenvlinder werkt en projectleider is van de uitvoering, barbera.wassenaar@steenvlinder.nl of 06.25288894
   De ontwikkeling is natuurlijk wel iets van de lange termijn; gezien alle procedures, bestemmingsplan enz.ben je gauw 10 jaar bezig.

   hartelijke groet,
   Aletta van ’t Hoog,
   bestuur NLB

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *