Laatste enquête: geef ons uw mening

Link naar de enquête: geef uw mening over wat wij hebben bereikt

Voor het Nieuw Leids Bolwerk zit het er bijna op.* Rest ons aan bewoners en stadspartners verantwoording af te leggen over wat we in onze samenwerking met de Gemeente en de gebiedsontwikkelaars Steenvlinder, BPD en MBEG hebben bereikt, en wat niet. En, uw mening hierover te horen.

Als burgerinitiatief zijn we een groep bewoners uit verschillende wijken met ideeën over hoe het Energiepark en omgeving er in de toekomst uit moet zien; en, met de drive en tijd om te proberen die ideeën te realiseren. Wij zijn geen wijkvereniging of een vertegenwoordiging van (nieuwe) bewoners; ook geen interestgroep van de cultuur-, evenementen- of horeca sector of onderdeel van de bestuurlijke structuur van de stad. We vinden het daarom belangrijk om van u te horen wat u vindt van het resultaat van onze participatie; en, waar we het beter hadden kunnen doen.

De opzet van onze participatie is uniek, in Leiden en zelfs in Nederland. Met z’n vijfentwintigen hebben we zes maanden meegerdraaid in alle werkgroepen waar onderdelen van het ontwikkelplan werden opgesteld. En, als bestuur namen wij deel aan alle besluitvorming, tot aan de stuurgroep toe. Daarom vinden wij het des te belangrijker om van uw feedback leren en lessen trekken ten behoeve van burgerparticipatie in stedelijke gebiedsontwikkelings-projecten elders in Leiden.

Met het invullen van onze enquête krijgt u tevens een kort, systematisch overzicht van de belangrijkste aspecten van het ontwikkelplan. Het verslag van deze enquête zal eind maart op onze website worden gepubliceerd.

Link naar enquête. 

*In april wordt het burgerinitiatief omgevormd tot de Stichting Gebiedsraad Energiepark en omgeving, een experimenteel participatieorgaan waarin (toekomstige) bewoners, wijkverenigingen, vertegenwoordigers van stadspartners in het gebied en Leidse maatschappelijke organisaties zitting zullen hebben. Wij zullen binnenkort op deze website meer over deze Gebiedsraad vertellen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *