E-consultatie 3

Doe mee aan onze e-consutatie 3 en vul de online enquête in: click hier!

We hebben nu de eindfase van de planontwikkeling bereikt en willen bewoners en stadspartners nog één keer vragen om met ons mee te denken over ‘knelpunten, dilemma’s en uitdagingen’ die we zijn gekomen bij het uitwerken van de plannen. U helpt ons enorm om aan deze derde e-consultatie mee te doen door bijgaande enquête in te vullen en uw mening en ideeën over verschillende onderwerpen aan ons mee te geven, zoals:

  • wel of niet behouden van het gebouw van De Sleutels (aan de Langegracht tegenover het Politiekantoor) en transformeren in een wooncomplex?
  • wel of niet behouden van Loods C in het Energiepark en bestemmen voor functies die bijdragen aan het Energiepark?
  • hoe kunnen we de sociale veiligheid in de nieuwe woonbuurten borgen door stedenbouwkundige ingrepen?
  • hoe maken we de dam in de Maresingel doorvaarbaar zodat weer ‘rondjes singel’ gevaren kunnen worden?
  • hoe maken we een verbinding tussen het Energiepark en het Huigpark nu het bekend is geworden dat de Energiecentrale zeker tot 2035 in bedrijf blijft en het doortrekken van de Singelparkroute over het terrein van de centrale om veiligheidsredenen niet mogelijk is?

Graag zouden we bewoners en stadspartners uitnodigen voor een stadsbijeenkomst om bij te praten over de voortgang bij het opstellen van een ontwikkelplan voor het Energiepark en omgeving, en dilemma’s en knelpunten die we daarbij tegenkomen voorleggen. Corona zit ons hierbij goed in de weg. In begin oktober hebben we digitale rondetafelgesprekken georganiseerd en op 15 oktober een digitale Stadsbijeenkomst. Maar de aantal personen dat aan zulke digitale bijeenkomsten kan deelnemen is helaas klein; terwijl we de ideeën en meningen van zoveel mogelijk Leidenaren willen horen.  

Denk mee, doe weer mee!

Ga naar de online enquête, click hier!
Samen maken wij onze buurt

Op onze e-consultatie van augustus 2020 hebben 354 (!) Leidenaren gereageerd, met hun meningen en suggesties. Lees het verslag.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *