Stadsbouwhuis: toch sloop

In juli heeft het Collegevan B&W besloten dat het Stadsbouwhuis gesloopt wordt en plaats moet maken voor woningen. Dit was één van de drie scenario’s die door de Gemeente, Nieuw Leids Bolwerk en OCE (Ontwikkelingsconsortium Energiepark – BPD, Steenvlinder en MBEG) met assistentie van het Leidse architecten bureau was onderzocht. De andere twee scenario’s waren (1) het Stadsbouwhuis deels behouden en aanvullen met nieuwbouw en (2) het Stadsbouwhuis in zijn geheel behouden en aanvullen met twee appartmentengebouwen aan de kant van het Huigpark.

Het college heeft de uitkomst van de online consultatie over een keuze tussen deze drie scenario’s meegewogen. Deze enquête was door Nieuw Leids Bolwerk en OCE. en werd door 255 omwonenden en andere betrokken Leidenaren ingevuld. Daarnaast zijn andere aspecten meegewogen, zoals de culturele waarde van het Stadsbouwhuis en de vraag in hoeverre de scenario’s inspelen op de ruimtelijke en programmatische uitgangspunten van de gemeentelijke Gebiedsvisie voor het Energiepark. Een samenvattende vergelijking vindt u in bovenstaande illustratie. De volledige beoordeling van de drie scenario’s is te raadplegen via de besluitenlijst van het College van B&W (eerste drie items).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *