Het haalbaarheidsonderzoek Energiepark is volop bezig!

DOE MEE!

Jullie zijn vast ook weer aan het wennen op een eerste terrasje en aan het nadenken hoe je wél vakantie kunt houden, maar dan anders. Je gedachten zijn vermoedelijk niet zo gericht op wat er met de stadsontwikkeling gebeurt. Maar die gaat ondertussen gewoon door merken wij als bestuur van Nieuw Leids Bolwerk. We merken steeds meer, dat we de menskracht missen om de participatie waar we met jullie zo voor gevochten hebben ook in de praktijk te realiseren. We vragen jullie daarom nogmaals DOE MEE! Met de volgende link kom je direct op het aanmeldingsformulier:

Op onze website leggen we uit hoe we een betekenisvolle participatie van bewoners en stadspartners willen vormgeven. In augustus organiseren we (als het Coronatechnisch kan ) samen met Leidse Gesprekken werkateliers over concept plannen voor deelgebieden: wat doen we met het Stadsbouwhuis en het gebouw van de Sleutels? Wat gebeurt er op het Ambachtsplein? Ook zullen bepaalde thema’s zoals de inrichting en programmering van het park en de erfgoedgebouwen en parkeren & mobiliteit besproken moeten worden.

Heb je verstand van websitebeheer, E-consulting, verslaglegging, besturen, recht, meld je alsjeblieft aan. Ook kennis van cultuur en kunst, duurzaam bouwen, stads tuinieren, alternatieve mobiliteit en parkeren zijn meer dan welkom! Mail ons

Meer weten over Nieuw Leids Bolwerk nieuwleidsbolwerk.nl
Samen maken we onze buurt

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *