Van visie naar haalbaar plan

Langs de Maresingel: een nieuw groot groen stadspark met voor allerlei activiteiten, van sport tot oude ambachten.

Langs de Langegracht: een nieuw, energieke stadswijk met betaalbare woningen voor starters, jonge gezinnen en 50 plussers.

In en rond industrieel erfgoed gebouwen: kleinschalige culturele programma’s.

Op 13 mei, tijdens een persconferentie, heeft wethouder Fleur Spijker toegelicht dat het College van B&W heeft besloten om de komende zes maanden de gemeentelijke gebiedsvisie voor het Energiepark en omgeving te gaan uitwerken tot een haalbaar plan, samen met het Nieuw Leids Bolwerk en het consortium van gebiedsontwikkelaars Bouwfonds Project Development (BPD), Steenvlinder en de MeyerBergman Erfgoed Groep (MEBG). Eerder had het College al een voorlopig besluit genomen en de Gemeenteraad de gelegenheid gegeven om geven eventuele wensen en bedenkingen te uiten. De Raad heeft hier geen gebruik van gemaakt.
Onder tab 2020: van visie naar plan informeren we u over de voortgang bij het uitwerken van een haalbaar plan voor het Energiepark en omgeving. Elke eerste en derde week van de maand wordt de informatie hier geactualiseerd.

Aan het besluit van het College ging veel vooraf.

In het vroege voorjaar van 2018 ontwikkelden we een eerste ontwikkelingsplan voor het gebied, Wonen, werken, leren en recreëren aan het Singelpark, samen met zo’n 80 bewoners en professionele assistentie van stedenbouwkundig architect Stefan Witteman. In april presenteerden we dit plan aan het College.
Informatie over deze periode treft u aan onder de tab 2018: Nieuw Leids Bolwerk.

In 2019 formuleerden wij 24 open normen waaraan een gemeentelijke gebiedsvisie voor het Energiepark en omgeving zou moeten voldoen. Hier ging een analyse van de resultaten van het gemeentelijk participatietraject en een online consultatie onder 335 bewoners aan vooraf. Wij nodigden BPD en Steenvlinder uit om met ons een samenwerkingsverband te vormen, dat we Buurtenergie noemde. Met bewoners en stadspartners ontwikkelde Buurtenergie een gebiedsconcept ‘Energiebuurt’ dat we in juli 2019 aanboden aan wethouder Fleur Spijker. Een petitie waarmee we aan de wethouder vroegen om samen met NLB, BPD en Steenvlinder te onderzoeken of Energiebuurt tot een haalbaar ontwikkelplan zou kunnen worden doorontwikkeld werd door 551 bewoners ondertekend. In het najaar 2019 sloot de MBEG zich bij dit samenwerkingsverband aan. Informatie over deze periode treft u aan onder de tab 2019: Buurtenergie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *